קשרי משקיעים

הנהלת מגוריט ישראל הינה בעלת ניסיון רב בתחום הנדל”ן המקומי והבינלאומי עם דגש על ענף המגורים הן בהיבט היזמי והן בהיבט המניב.

חברי הנהלה

ארז רוזנבוך | יו”ר דירקטוריון

גיא פרג | יו”ר ועדת השקעות

מתי דב | מנכ״ל

אורי שוסטר | סמנכ”ל פיתוח עסקי

תומר צבר | סמנכ”ל כספים

חברי הדירקטוריון

אורנה בכור הוזמן | דירקטורית ויו”ר ועדת אסטרטגיה

חיים ויספיש | דירקטור

יפעת אדורם זק | דירקטורית בלתי תלויה

רוני פאלוך | דירקטור בלתי תלוי

שירלי סגול | דירקטורית חיצונית

ריטה בעל טכסא | דירקטורית חיצונית

יצחק בורבא | דירקטור חיצוני

גיא מונרוב | מבקר פנים

פרסומים

ניתן לצפות בארכיון הפרסומים וההודעות לציבור של חברת מגוריט בע”מ בעמוד הפרסומים.

https://maya.tase.co.il/reports/company?q=%7B%22DateFrom%22:%222018-09-05T21:00:00.000Z%22,%22DateTo%22:%222019-03-05T22:00:00.000Z%22,%22events%22:%5B%5D,%22subevents%22:%5B%5D,%22Page%22:1,%22entity%22:1668%7D

מניית מגוריט

דיווחי בורסה

ניתן לעיין בארכיון דיווחי החברה באתר הבורסה לניירות ערך.