אודות

מגוריט ישראל בע”מ הונפקה בבורסה של תל אביב בשלהי שנת 2016 בעקבות תיקון לפקודת מס
הכנסה המאפשר קבלת הטבות מיסוי ברכישת מקרקעין למגורים לצורך השכרתם לטווח ארוך,
בכפוף לעמידה בתנאים מסוימים.

 

הקרן מתרכזת ברכישה וייזום של פרויקטים למגורים ברחבי הארץ והשכרתם לתקופה ארוכה,
תוך מתן שירותי ניהול ותחזוקה ברמה גבוהה לרווחת השוכרים.
לראשי הקרן ניסיון רב שנים בענף הנדל”ן לצד התמחויות במתן פתרונות חברתיים לרווחת כלל הציבור.

 

מטרתה העיקרית של החברה הינה להשקיע בתחום הנדל”ן המניב למגורים בישראל ובכך לאפשר
למשקיעים להשתתף, באופן לא ישיר, ברכישת והחזקת פרויקטים של דירות מגורים להשכרה
בישראל בהם תשקיע החברה, תוך פיזור הסיכונים הכרוכים בהשקעה בנכסים .

מהי קרן ריט למגורים?

המהות - חברת נדל״ן מניב למגורים

הזוכה להטבות מיסוי, בכפוף לעמידה בתנאים מסוימים

הפעילות - החזקה וניהול של מתחמי דיור

בני 20 יח"ד לפחות כ"א, למשך 20 שנה לכל הפחות

רגולציה ומיסוי

* חלוקת דיווידנד של 90% מרווחיה השוטפים.
* הון עצמי מינימאלי של 200 מיליון ש"ח.
* פטור ממס חברות
* מס ריווחי הון ושבח בשיעור של 20% למשקיעים פרטיים ופטור ממיסוי לקופות גמל.
* תוך 5 שנים, 5 יישויות או פחות לא יחזיקו במשותף למעלה מ-50% ממניות הקרן, מינוף מקסימאלי של 80%

יתרונות קרן מגוריט

הניהול

הנהלה בעלת ניסיון רב בשוק
הנדל"ן עם התמחות בתחומי
הדיור וההשכרה בעלת יכולת
לאתר ולרכוש מתחמים
אידיאליים להשכרה ולנהלם
ברמת שירות גבוהה

הכמות

הנחת כמות מהותית לרכישה
מרוכזת המאפשרת תשואה מעל
ממוצע השוק עם פוטנציאל להשבחה
ורווחי הון עתידיים

המכרזים

השתתפות במכרזי דירה
להשכיר בהם יש לקרן יתרון
יחסי לעומת מתחרותיה